Utrikes.

2020-03-31 19:50
Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingsarbete. Bild: Ali Lorestani/TT / Timo Jaakonaho/NTB Scanpix
Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingsarbete.
Puffetikett
Dagens ETC

Sverige skickar 100 miljoner till FN: ”Vi ska visa solidaritet”

Sverige kommer genom Sida att ge medel till FN:s arbete med de akuta insatserna i kampen mot covid-19.

– De länder som är mest sårbara och mest utsatta kommer drabbas hårt av den här krisen, säger Peter Eriksson (MP).

Pandemins effekter slår hårt och på flera olika sätt runt om i världen. I en appell från FN skriver generalsekreterare António Guterres att covid-19 hotar mänskligheten och mänskligheten måste slå tillbaka, och vädjar till medlemsländerna att bistå med 20 miljarder kronor till kampen mot virusets konsekvenser.

– De länder som är mest sårbara och mest utsatta kommer drabbas hårt av den här krisen, säger Peter Eriksson (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete.

Sverige kommer genom Sida att bistå med 100 miljoner kronor till FN:s arbete med de akuta insatserna under året. Snabba åtgärder är avgörande menar Peter Eriksson.

– Det är viktigt att man gör åtgärder som möter de ökade behoven som kommer nu. De svenska pengarna kommer främst gå till att bygga upp sanitet och hälsoinsatser i fattiga länder men också till exempelvis UNHCR som ansvarar för flyktinglägren i världen, säger han.

Flera fall i syriska läger

Flyktingläger på många platser har stora behov av att möjligheterna till god hälsa stärks upp. Spridningen kan fort bli omfattande exempelvis till följd av trångboddhet och delade vattenkällor.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

– Där ser vi stora risker. Där kan det få snabb spridning bland människor i dålig kondition. Vi ser att det blir stora negativa konsekvenser av det, säger Peter Eriksson.

På vissa håll har smittan redan tagit sig in, enligt ministern.

– Vi vet att det kommit in i något av de syriska lägren. Jag har inte sett någon rapport om någon stor spridning, men åtminstone enstaka fall, i flera läger.

”Pratas om nationalism”

Sverige har en viktig roll att spela under den rådande krisen, säger ministern. Med en respekterad röst i det internationella samarbetet kan Sverige förespråka samarbete.

– Vi ser en utveckling där det pratas om nationalism och att man ska tänka på sig själv, men den svenska rösten är att vi ska visa solidaritet och samarbeta.

Det ekonomiska stödet för att bekämpa coronaviruset och dess konsekvenser är centralt för att säkra att inte annat humanitärt blir lidande. Utöver pengarna till FN:s arbete med akuta insatser ställs också de bilaterala bistånden från Sverige om för att bättre möta hälso­frågorna i världen, säger Peter Eriksson.

Ställs om, betyder det mer pengar?

– Ja precis, mer pengar. Framförallt för att stärka upp hälso– och sjukvården i de här länderna, dels till följd av corona men också för att ha kvar en fungerande vård för andra. I vissa delar av Afrika dör människor fortfarande i hiv och malaria och tuberkulos skördar tusentals liv varje dag.