Integritet.

2014-02-10 04:45
”Sverige bör avbryta samarbetet med NSA och ge visselblåsaren Edward Snowden asyl”. Det kräver Pierre Schori (S), tidigare statsråd och diplomat.  Bild: Jonas Ekströmer/TT
”Sverige bör avbryta samarbetet med NSA och ge visselblåsaren Edward Snowden asyl”. Det kräver Pierre Schori (S), tidigare statsråd och diplomat.

Pierre Schori: Ge Edward Snowden asyl

Sverige borde ge Edward Snowden asyl. Det anser både dagens debattör Pierre Schori (S) och advokatsamfundet generalsekreterare Anne Ramberg.
   – Hans uppgifter har ju präglat det demokratiska samtalet i hela världen, säger hon.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

I dag publicerar Dagens ETC en debattartikel av Pierre Schori, tidigare statsråd och diplomat, där han kräver att Sverige avbryter samarbetet med amerikanska underrättelsetjänsten NSA. Han vill också se en lex Maria-liknande lag för visselblåsare som Edward Snowden. Pierre Schori anser att Sverige bör ge asyl åt NSA-avslöjaren som just nu befinner sig i Ryssland med tillfälligt uppehållstillstånd.

– Man kan dra en parallell till de amerikanska Vietnamdesertörerna. Man gav visserligen inte dem asyl, men man lät dem stanna av humanitära skäl. Edward Snowden har gjort den globala allmänheten en ovärderlig tjänst. Allt det som pågår världen över just nu hade inte kunnat ske utan avslöjandena, säger Pierre Schori.

Nödvändig civil olydnad

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har flitigt debatterat den globala övervakningen och är starkt kritisk till FRA:s samarbete med NSA. Hon har bland annat sagt att civil olydnad kan vara nödvändig för att bevara ett rättssamhälle. Om Edward Snowden skulle söka asyl i Sverige ser hon egentligen inga skäl till varför han inte skulle få det.

– Jag ställer mig inte alls främmande för den tanken. Hans uppgifter har kommit att prägla ett demokratiskt samtal i hela världen. Att en sådan person inte skulle kunna skyddas tycker jag är konstigt, säger Anne Ramberg.

När Edward Snowden befann sig i juridisk limbo på Moskvas flygplats i somras träffade han representanter för en rad människorättsorganisationer för att diskutera möjligheterna till asyl. I december uppmanade Amnesty Brasilien att behandla en asylansökan från Edward Snowden. Skulle hans fall ha hamnat på svenska Amnestys bord hade organisationen tagit det på ”fullaste allvar”, enligt Madelaine Seidlitz, folkrättsjurist.

– Om han skulle befinna sig i Sverige och därmed kunde söka asyl här hade vi gärna velat att han tog kontakt med oss. Då hade vi tillsammans utrett riskerna för att han skulle utsättas för allvarliga mänskliga kränkningar i USA, säger Madelaine Seidlitz.

Upphöra genast

Pierre Schori anser att FRA:s samarbete med NSA måste upphöra genast. Vilka konsekvenser det skulle få för underrättelseinsamling eller diplomatiska relationer kvittar.

– Det är oväsentligt. Vi måste göra detta av säkerhet och demokratiska skäl. Det handlar om lag och ordning internationellt, säger Pierre Schori.

Anne Ramberg tror inte att det är en bra idé att bryta abrupt med USA eftersom det skulle få allvarliga konsekvenser för underrättelsearbetet.

– Sverige har ju underrättelsearbete och kontakter med andra länder. Det måste vi ha och jag skulle inte vilja säga att man omedelbart ska avbryta kontakterna med USA: Vad som är bekymmersamt när man delar med sig av information, särskilt rådata, är att man inte vet vad som händer med den eller hur den används. Man får titta närmare på samarbetet, hur det bedrivs och under vilka former man kan godta det.

Läs Pierre Schoris debattartikel här.

NSA och övervakningen

• National Security Agency, NSA, grundades 1952 och ansvarar för USA:s signalspaning.

• Myndigheten har hamnat i världsmedias strålkastarljus upprepade gånger de senaste tio åren.

• Sommaren 2013 läckte medarbetaren Edward Snowden dokument som visade att myndigheten bedrev världsomfattande elektronisk övervakning i tätt samarbete med andra västländers underrättelsetjänster, inklusive svenska FRA.

• Avslöjandena publicerades först i The Guardian.

• Bland annat visade det sig att USA övervakat Tysklands förbundskansler Angela Merkel under åtminstone tio år.

• När EU och USA skulle diskutera anklagelser om amerikanskt spioneri mot europeiska länder blockerade Sverige och Storbritannien samtalen genom att lägga in sina veton.

• Edward Snowden har beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Ryssland mot löfte om att inte läcka fler NSA-dokument.