Inrikes.

2020-10-07 16:28
Isabella Lövin (MP) och Morgan Johansson (S) under dagens presskonferens. Foto: Amir Nabizadeh/TT
Isabella Lövin (MP) och Morgan Johansson (S) under dagens presskonferens.
Puffetikett
Dagens ETC

S och MP: Vi är överens om migrationspolitiken

Migrationskommitténs förslag skickas på remiss. Socialdemokraterna och Miljöpartiet är överens, med vissa kompletteringar.

Det gäller dels de ensamkommande som omfattas av de så kallade Gymnasielagarna. Idag gäller att den sökande måste hittat ett arbete med varaktig inkomst i två år, senast 6 månader efter att de avslutat sina studier.

– Det är en orimlig situation idag. Det vill vi förändra säger vice statsminister Isabella Lövin (MP).

Istället ska arbete med varaktighet på ett år räcka, och ungdomarna ges 12 månader att hitta syselsättning. Det kommer också göras lättnader för vilken sysselsättning som godkänns.

Även när det kommer till unga som hunnit fylla 18 år och riskerar utvisas, ska det finnas en ventil.

Även för barn och vuxna som varit i Sverige länge med tillfälliga uppehållstillstånd, vars skyddsskäl inte längre gäller, ska permanenta uppehållstillstånd vara möjliga vid särskilt ömmande skäl.

– Det måste finnas en ventil där man kan ta hänsyn till enskilda fall, säger Migrationsminister Morgan Johansson (S).

Se pressträffen i spelaren här under.