Inrikes.

2020-04-01 12:00
Så här kan det komma att se ut när Järnas nya bro står färdig – Dagens ETC har gjort ett montage utifrån förslaget. Foto: Wikimedia
Så här kan det komma att se ut när Järnas nya bro står färdig – Dagens ETC har gjort ett montage utifrån förslaget.
Puffetikett
Dagens ETC

Järnas svar på guldbron: Ny gångbro målas i kolloidalt silver

Järnas nya gång- och cykelbro ska ytbehandlas med det omdiskuterade materialet kolloidalt silver. Det har trafiknämnden beslutat efter ett medborgarförslag från en lokal hälsoentreprenör.
– Det är vansinne, säger Bengt-Erik Krass, projektledare på Svevia, som i ett öppet brev ifrågasätter valet av material.

Det brukar sägas att resten av Sverige matas med mer nyheter om Slussen-projektet än vad stockholmarna får om resten av Sverige. De senaste månaderna har det verkligen funnits sanning i det påståendet. SVT har sänt live under den gigantiska guldbrons färd mot Stockholm och tiotusentals människor kantade stadens kajer när den bogserades in i Saltsjön.

Men det är inte bara i Stockholm som det diskuteras byggprojekt kring broar. I Järna, ett par mil söder om huvudstaden, läggs sista handen i dagarna vid en omdiskuterad järnvägsövergång. Orten har länge haft trygghetsproblem i den mörka tunnel som förbinder Södra och Norra järnvägsgatan. 2017 sköt Trafikverket till pengar för att istället bygga en gång- och cykelbro över spåret. 

Starkt ifrågasatt ämne

Nu kan Dagens ETC avslöja att lokalpolitikerna i trafiknämnden kräver att bron ska ytbehandlas med det starkt ifrågasatta ämnet kolloidalt silver. En av nämndens ledamöter, som önskar vara anonym, menar att ämnet har många goda hälsoegenskaper.

– Det kan minska tillväxten av cancerceller, stärka immunförsvaret och bromsa svåra infektioner. Som politiker är det mitt jobb att arbeta för medborgarnas bästa, vilket det här absolut är, säger politikern.

Läkemedelsverket avråder dock bestämt från användning eftersom ämnet kan ha svåra biverkningar, som antibiotikaresistens och missfärgningar i hud och ögonvitor. Dessutom finns det inga vetenskapliga studier som belägger de hälsofrämjande effekter som lokalpolitikern framhåller. 

Medborgarförslag

Idén om att måla bron med kolloidalt silver kommer från den lokala konstnären och hälsoentreprenören Argyria Silfverstråle (född Isabelle Andersson, nytt namn taget i februari), som hösten 2019 lämnade ett medborgarförslag till kommunen.

– Jag vill att vi som bor här i Järna ska få dagliga doser av detta skyddande material. Det gäller inte minst de som pendlar till Stockholm, där både luftföroreningarna och den kosmiska strålningen är högre än här. Jag ser det som att bron kommer att hjälpa dem att skölja bort det skadliga innan de kommer ut här på orten, säger hon.

Hon har själv tankar om hur invigningen skulle kunna se ut:

– Det vore otroligt häftigt om vi kunde ha ett bröllop där. Om inget par vill göra det skulle jag kunna tänka mig att gifta mig med mig själv. Gifta om mig med mig själv, blir det då.

Byggbolaget underkänner valet

Det statligt ägda byggbolaget Svevia, som är huvudentreprenör, ifrågasätter valet av metod i skarpa ordalag.

– Det är det dummaste jag har hört. Den här bron ska stå i minst 60 år – den behöver ett beständigt ytskikt som tål väder och vind, säger Bengt-Erik Krass, projektledare på Svevia.

Svevia har i ett öppet brev till trafiknämnden motsatt sig valet av material. Bengt-Erik Krass misstänker att det är pampiga byggprojekt i större städer som har inspirerat.

– Jag förstår att guldbron i Stockholm har fått fantasin att snurra igång även på andra orter, men det här är bara ett stort slöseri med skattebetalarnas pengar. Kolloidalt silver är ju dessutom genomskinligt. Det är vansinne, säger Bengt-Erik Krass.

Avgörs idag

Nu är det upp till trafiknämnden, som samlas till krismöte under eftermiddagen i dag 1 april, att slutgiltigt bestämma hur det ska bli med brons ytskikt. Dagens ETC söker nämndens ordförande Rodrigo Puente för en kommentar.

Fotnot (2 april): Ja, det här var förstås ett aprilskämt. :-)