Inrikes.

2020-04-01 13:00
Bild: Marko Säävälä/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Här är myndighetens nya råd för att minska smittan

Senaste beskeden från dagens pressträff med Lena Hallengren (S) och Johan Carlson, Folkhälsomyndigheten.

Regeringen beslutade i förra veckan att förbjuda allmänna sammankomster med fler än 50 personer. Nu kommer man, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, med nya råd och föreskrifter för att minska smittspridningen.

– Det viktigaste du kan göra nu som privatperson är att ta situationen på allvar, säger Lena Hallengren.

Johan Carlson, generaldirektör vid Folkhälsomyndigheten, säger att man har tagit fram en allmän föreskrift till alla verksamheter i Sverige. Det innebär att myndigheter och företag har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att minska risken för smittspridning.

– Det kan exempelvis handla om att möblera om, skapa utrymme för att undvika trängsel, samt erbjuda möjlighet till handtvätt och hygien.

Därutöver har man en del allmänna råd. Till enskilda upprepar man råden om god handhygien, att man håller avståndet gentemot andra personer samt att man undviker att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar eller bröllop. För riskgrupper, som personer över 70 år, gäller det fortfarande att undvika sociala kontakter.

Man har också rekommendationer gällande några specifika områden. I kollektivtrafiken riktar man en uppmaning gentemot de som driver trafiken att se till att den körs i den omfattning som krävs för att minska trängsel.

– Att ställa in avgångar för att spara resurser är inte acceptabelt, säger Johan Carlson.

I handeln råder man butiker att begränsa antalet kunder som samtidigt vistas i lokalerna, samt att man försöker hitta alternativa lösningar till kassaköer.

Ideella föreningar uppmanas ställa in årsmöten och stämmor, och inom idrotten ges rådet att man undviker närkontakt.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om de nya råden.

Här kan du se pressträffen