Inrikes.

2020-09-15 14:55
Morgan Johansson (S) / Thomas Rolén. Bild: Henrik Montgomery/TT / Sara Hessel
Morgan Johansson (S) / Thomas Rolén.
Puffetikett
Dagens ETC

Här är migrationskommitténs förslag

• Tillfälliga uppehållstillstånd • Språkkrav • Försörjningskrav • ”Finns majoritet bakom förslagen.”

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.


Här kan du se pressträffen


Under tisdagseftermiddagen presenteras den parlamentariska migrationskommiténs betänkande om den framtida migrationslagstiftningen.

På pressträffen medverkar kommitténs ordförande Thomas Rolén och justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

– Det är totalt 26 förslag som läggs fram. Bakom varje enskilt förslag finns det en politisk majoritet, men det är inte samma majoritet bakom helheten. Det gör situationen lite speciell, säger Thomas Rolén.

En huvudfråga har gällt längden på uppehållstillstånd, om detta ska vara permanent eller tillfälligt. Kommiténs förslag är att tidsbegränsade uppehållstillstånd för skyddsbehövande gäller som huvudregel.

Flyktingar får tre års uppehållstillstånd vid ett första beslut, och ytterligare två år eller permanent tillstånd vid förlängning. Alternativt skyddsbehövande får 13 månader vid första beslut, två år vid förlängning, därefter ytterligare förlängning med två år eller permanent tillstånd. För kvotflyktingar gäller permanenta uppehållstillstånd som huvudregel.

För att permanent uppehållstillstånd ska beviljas ställs det vissa krav, bland annat kunskaper i svenska och samhällskunskap samt försörjningskrav.

En annan stor fråga har gällt anhöriginvandring. Här föreslås att om anknytningspersonen i Sverige har ett tillfälligt uppehållstillstånd krävs ”välgrundade utsikter till ett permanent tillstånd” för att anhöriginvandring ska vara aktuellt.

Man föreslår också vissa krav gällande försörjning och bostadssituation för att anhöriginvandring ska godkännas.

Ska fatta beslut innan nästa sommar

Regeringen kommer nu att arbeta fram lagförslag. Tanken är att den nya lagstiftningen ska vara på plats då den tilfälliga lagen som infördes i samband med flyktingkrisen 2015 löper ut, i juli 2021.

– Vi vill inte tillbaka till de väsentligt generösare regler som gällde innan den tillfälliga lagstiftningen trädde ikraft, säger Morgan Johansson (S).

Han tror att lagförslag kommer att finnas på bordet i början av nästa år.

– Jag vill också be om perspektiv och rimligare tonläge i diskussionen. Det är fortfarande ett väldigt högt tonläge i debatten, både från de som vill öppna upp gränserna helt och de som i praktiken vill stänga alla gränser. Ibland kan man tro att hela Sveriges existens står på spel.