Inrikes.

2020-03-31 16:00
Bild: Marcus Ericsson/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Blodplasma ska testas som skydd mot corona

I brist på vaccin och andra mediciner mot corona testar forskarna nu en metod som tidigare gett resultat – att ge antikroppar från personer som tillfrisknat från viruset till svårt sjuka.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Svenska forskare ska börja ge blodplasma från personer som tillfrisknat från Covid-19-viruset till personer som är svårt sjuka i samma virusinfektion. Det är en studie från Kina på fem patienter som behandlats med just blodplasma som gett forskarna hopp om att via det kan lindra sjukdomsförloppet för dem som drabbats hårdast av viruset.

– Det är en ganska liten studie, men den pekar på att det finns en möjlighet att plasman från individer som genomgått infektionen faktiskt skulle kunna förbättra tillståndet för de här patienterna. De var ju alla kritiskt sjuka, säger Lennart Hammarström, senior professor vid Karolinska Institutet, till Sveriges Radio.

Skydd finns kvar

Teorin bakom metoden är enkel. Den som tillfrisknat från ett virus har nämligen kvar antikroppar i blodplasman som för en tid skyddar mot ny infektion från samma virus. Genom att föra över dessa antikroppar till sjuka personer kan deras immunförsvar stärkas, förhoppningsvis så mycket att personen slipper de värsta effekterna av sjukdomen.

Samma metod användes vid de tidigare utbrotten av coronavirusen sars och mers 2002-2004 respektive 2012 och båda gångerna lyckades terapin lindra symptomen hos de sjukaste patienterna.

Liknande försök pågår redan på flera håll. En av de svenska forskargrupperna samarbetar till exempel med italienska kollegor som redan börjat ge blodplasma till svårt sjuka patienter. Och i Storbritannien har forskare vid Glasgows universitet ansökt om att få starta två liknande försök.

Kan ges förebyggande

Men det är inte bara svårt sjuka som skulle kunna dra fördel av blodplasma som laddats med antikroppar inställda på Covid-19. Förhoppningen är att kunna använda antikropparna förebyggande, till friska människor med svagt immunförsvar och till vårdpersonal som dagligen konfronteras med viruset.

Det enda som som återstår innan de svenska försöken kan börja är ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten.

– Jag skulle tro att vi inom dagar, veckor ska kunna få ett godkännande, säger Lennart Hammarström till SR.

Och Johan Modin, direktör på Etikprövningsnämnden, bekräftar att det kan gå snabbt.

– Vi har en förturshantering som gäller studier av Covid-19, och om en ansökan uppfyller de kriterier vi satt upp för att ge förtur kan vi som regel pröva ärendet en dryg vecka, säger han till Dagens ETC.

Beslut kan sedan ges inom en till två dagar efter prövningen.

Fakta

Vid utbrottet av sars (severe acute respiratory syndrome) 2002-2004 smittades ungefär 8 000 personer, av vilka 750 dog. Även det viruset hade sitt ursprung i Kina.

Mers (Middle East respiratory syndrome) var ännu ett coronavirus som drabbade världen 2012. Dödligheten tros vara mycket hög och 2016 rapporterade Världshälsoorganisationen WHO att 600 personer av de totalt 1 700 som konstaterats smittade avlidit.