Debatt. .

2020-10-07 04:04
Foto: Magnus Andersson/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Stort steg för folkhälsan om alla har cykelhjälm

Covid-19 spär nu ytterligare på trenden med att allt fler väljer att ta cykeln istället för att trängas i kollektivtrafiken. Samtidigt föreslår nu regeringen en gigantisk satsning på cykling, som bland annat syftar till att stärka folkhälsan. En positiv utveckling. Men bara om man samtidigt lyfter vikten av att göra cyklingen säkrare.

Regeringen föreslår i sin höstbudget den största satsningen någonsin på cykling. Sammanlagt ska 650 miljoner kronor ges till förstärkning av statens cykelinfrastruktur och kommuners möjlighet till cykelinvesteringar de två kommande åren. Denna satsning är nödvändig och efterlängtad!

Säker infrastruktur, bra underhåll, lägre hastighet i tätort och användning av cykelhjälm skapar tillsammans säker cykling. I förslaget nämns också att samverkan med civilsamhället för ökad cykling ska främjas. Det är mycket positivt då vi så tydligt ser vår roll i arbetet för ökad och säker cykling. Både för att uppmuntra fler att vilja cykla och att få fler att använda cykelhjälm.

Utan ökad hjälmanvändning riskerar denna satsning att förlora de folkhälsovinster som den vill bidra till. Cyklister står för hälften av alla allvarliga trafikskador. Ofta är det huvudet som får ta den hårdaste smällen i en olycka. Har man otur får man en hjärnskada som aldrig läker och som förändrar den man är för alltid.

Om alla använde cykelhjälm skulle antalet omkomna kunna minska med 25 procent, och antalet allvarligt skadade med 50 procent. Men tyvärr är det många som skippar hjälmen. Det nationella målet för cykelhjälmsanvändningen är att minst 70 procent av cyklisterna ska använda hjälm år 2020. Trots detta var hjälmanvändningen bland vuxna förra året bara drygt 40 procent.

Personskadeförbundet (RTP) och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) arbetar skadeförebyggande och användandet av cykelhjälm är en av våra hjärtefrågor. Många av våra medlemmar lever med hjärnskador efter cykelolyckor, deras skador hade kunnat lindras eller helt uteblivit om de använt cykelhjälm.

Vi känner stor frustration över att allt för många i onödan skadar huvudet i samband med cykelolyckor. Ny forskning visar också att även lindriga skallskador kan ge besvärliga långsiktiga men. Det finns dock enkla sätt att minska riskerna, en av dessa åtgärder är att bära cykelhjälm. Med en så enkel åtgärd kan risken för huvudskador i trafiken halveras. Det handlar helt enkelt om säkerhet och att minska antalet skadade och döda i trafiken. Det handlar också om att vuxna måste vara förebilder för sina barn – de gör ju som bekant inte som vi säger utan tar efter det vi gör.

Många svåra cykelolyckor sker när cyklister krockar med bilar eller andra fordon. Men den vanligaste är singelolyckor – och därför har hjälmen en avgörande betydelse. Det är också viktigt att skaffa sig en ordentlig hjälm och se till att den sitter ordentligt på huvudet. En cykelhjälm ger maximalt skydd bara när den anpassats till ditt huvud och när remmarna är rätt spända. Här ser vi också att det behövs informationsinsatser.

I Sverige har både cyklandet och hjälmanvändningen hos cyklister ökat. Även inom andra fritidssysselsättningar såsom utförsåkning ses en liknande trend. Tidigare kunde man delta i internationella tävlingar i stickad mössa. I dag använder till och med fritidsåkarna hjälm i slalombacken.

De flesta förefaller inse att hjärnan är ett viktigt organ värt att skydda, men allt för många får fortfarande svåra hjärnskador eller omkommer till följd av att de cyklat utan hjälm. Bakom varje siffra i statistiken finns en tragedi.

Att bära cykelhjälm borde vara lika självklart som att använda bilbälte när man åker bil. För att uppnå detta behövs många olika informations- och påverkansinsatser för ökad och säker cykling och där kan det civila samhället bidra.

Att vilja cykla till jobbet, skolan och på fritiden kräver fler säkra cykelbanor, separerade från bilister och gångtrafikanter, bättre underhåll och lägre hastighetsgränser i tätort. Låt oss nu se till att hjälmen blir en självklarhet för alla cyklister!

Marina Carlsson, Marie Nordén 
Marina Carlsson Ordförande Personskadeförbundet RTP Marie Nordén
 Generalsekreterare NTF