Debatt. .

2020-09-19 11:31
Särskilt unga kvinnor i storstäder far illa psykiskt. Så behöver det inte vara, anser MP. Foto: Zanna Nordqvist
Särskilt unga kvinnor i storstäder far illa psykiskt. Så behöver det inte vara, anser MP.
Puffetikett
ETC Nyhetsmagasin

Samhället allt mer psykiskt sjukt – vi kan fixa det

Sverige måste bli mer människovänligt. För alla. Det säger Miljöpartiet. De tycker att psykisk hälsa är lika viktig som fysisk och vill att vi ska lära oss av pandemin: stora förändringar är möjliga bara man vill. Det här vill MP göra

Det är dags att lyfta blicken. Den första fasen i pandemin är förbi och vi måste nu vidta åtgärder för att skydda fler människoliv.

Det är dags att på riktigt värdera den psykiska hälsan lika högt som den fysiska. Det kräver förändring.

Vi har under en lång tid sett den psykiska ohälsan öka. Många, särskilt unga kvinnor i storstäder, har utvecklat utbrändhet, ångest och depression.

Höga krav, trycket från sociala medier och en växande oro för klimatet har skapat en grogrund och ökande ekonomiska klyftor och minskad tillit har ytterligare spätt på. 2019 var psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till sjukskrivningar hos Försäkringskassan. OECD varnade. EU varnade. FN varnade. Något fundamentalt måste förändras annars hotade den psykiska ohälsan våra samhällen.

Så rammade covid-19 oss med full kraft och villkoren för våra liv förändrades totalt. Konsekvenserna av pandemin skapar ytterligare riskfaktorer för psykisk ohälsa. Intensivvårdade sjuka och utarbetad sjukvårdspersonal är i riskzonen. Stigande arbetslöshet och långvarig isolering för många äldre lär också påverka i hög grad.

I det kortsiktiga perspektivet måste vi snabbt bygga upp stödfunktioner. Vården för psykisk ohälsa ska vara lättillgänglig och mycket kan göras digitalt. Samhällets skyddsnät måste förstärkas så att ingen riskerar att falla igenom. Så skyddar vi människoliv. 

På längre sikt krävs större förändringar. Vi måste i grunden inse att psykisk hälsa är allas ansvar. Miljöpartiet vill att det blir obligatoriskt för alla samhällsaktörer att arbeta aktivt och evidensbaserat med att förebygga psykisk ohälsa. Den psykiska hälsan måste tas med i varje beslut. På kommunal, regional och statlig nivå, hos arbetsgivare, i företag och i föreningar. I praktiken handlar det om allt från att säkra gröna trygga utemiljöer och möjligheter till spontan fysisk aktivitet, till att arbetsgivare planerar och strukturerar sitt arbete på ett hälsosamt sätt. Det handlar om att säkra att skolan drivs evidens­baserat och folkbilda i hur vi hanterar stress och motgångar.

Miljöpartiets målsättning är att samhället ska bli människovänligt. Vi ska bekämpa klimatförändringarna och skapa framtidstro. Vi ska bygga städer för människors frihet och rörelse. Vi ska ha en jämlik skola, med en väl utbyggd elevhälsa, där de som behöver mer hjälp ska få det. 

Vi ska ha ett hållbart arbetsliv där den digitala utvecklingen minskar vår arbetstid – inte ökar vår arbetsbelastning. Där människor oavsett bransch får lön som går att leva av, och där vi inte slits ut i förtid.

Vi ska ha ett samhälle med minskade ekonomiska klyftor, större ansvarskänsla för vårt gemensamma och större frihet för individen.

Vi ska ha ett samhälle där vi har tid att se varandra, och känner det gemensamma ansvaret att ta hand om oss själva och de människor och den värld vi har omkring oss.

”Det går inte”, kanske någon tänker. Men det gör det visst. Är det något vi lärt oss av covid-19 är det att omvälvande förändring kan gå fort. Om vi vill.

PRENUMERERA PÅ NYHETSMAGASINET ETC

Den här artikeln kommer från Nyhetsmagasinet ETC
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.

Susanne Nordlin och Malena Ranc (MP) 
Susanne Nordling, MP, ordförande psykiatri och psykisk hälsa, Region Stockholm, och Malena Ranch, MP, regionråd, Region Uppsala.