Debatt. .

2020-03-30 15:11
Puffetikett
Dagens ETC

Nu visar vi att vi har organisationernas rygg

I coronakrisen arbetar flera ideella organisationerna dygnet runt med att hjälpa de svagaste. Samtidigt hotas organisationerna av den ekonomiska krisen. Nu uppmanar Sara Damber i Stenbecks stiftelse andra finansiärer att hjälpa organisationerna ekonomiskt. Alla de hjältar som kämpar varje dag - för de mest utsatta - behöver se att vi har deras rygg nu, skriver hon.

En ny larmrapport från polisen visar nu att antalet sexövergrepp mot barn på nätet ökar i coronakrisens spår. Den senaste veckan har både barnrättsorganisationer och kvinnorättsorganisationer varnat för ökade risker för övergrepp i hemmet när det offentliga tvingas dra sig tillbaka. Från vårt nätverk i civilsamhället får vi också dagligen vittnesmål om ökad utsatthet bland hemlösa och andra särskilt utsatta grupper i skuggan av virusets utbredning.

I det här läget är det viktiga arbete som bedrivs av eldsjälar och gräsrotsorganisationer i civilsamhället helt avgörande. Bland dem som lever och verkar nära samhällets mest utsatta – tjejjourer, hjälpverksamheter för hemlösa, stödgrupper för ungdomar – finns unik expertis om vad som behöver göras för att skydda dessa grupper och kanaler för att nå ut med viktig information.

Den sorgliga paradoxen är att coronakrisen också bidrar till att slå undan benen för många av de här organisationerna. Vissa organisationer som redan tidigare kämpat med knappa resurser och svåra förutsättningar hindras nu från att träffa de människor de försöker hjälpa. Medan andra får ett kraftigt ökat tryck när viktiga samhällsfunktioner sätts på paus. Samtidigt som den ekonomiska oron till följd av coronakrisen skapar osäkerhet hos organisationernas befintliga finansiärer.

Många av de här organisationerna arbetar dygnet runt just nu, samtidigt som deras arbete är viktigare än någonsin. Om dessa organisationer inte tillförs mer resurser just nu riskerar de att inte kunna hjälpa de som är av allra mest behov av stöd. Det skulle inte bara vara förödande på kort sikt, utan också försvaga civilsamhället, och hela samhällets beredskap att stå emot framtida kriser.

Stenbecks Stiftelse har beslutat att dela ut 1,2 miljoner kronor extra för att stötta just mindre gräsrotsorganisationer i sin kamp för utsatta människor i coronakrisens skugga. Det kommer på inga sätt att räcka till att lösa alla utmaningar de står inför, men det är en en livlina för några av de eldsjälar som just nu går på knäna. Vi hoppas också att det kan bidra till att fler får upp ögonen för det livsviktiga arbete som bedrivs av de här organisationerna.

Ytterst är dessa samhällsfunktioner statens ansvar att upprätthålla och prioritera. Men tills de får de stöd de behöver och förtjänar vill vi uppmana alla, som har möjlighet, att kliva fram och ge det stöd ni kan.

Vi är många som kan bidra här, inte minst familjestiftelser och andra allmännyttiga stiftelser runtom i Sverige som gemensamt förfogar stora ekonomiska resurser. Därtill kommer de många företag i Sverige som även i den här pressade situationen har visat att man kan och vill vara med och göra skillnad. Vi vill trycka på vikten av att stödinsatser görs specifikt för små gräsrotsaktörer och eldsjälar i civilsamhället som komplement till det viktiga arbete som bedrivs av de stora organisationerna.

Alla de hjältar som kämpar varje dag - för de mest utsatta - behöver se att vi har deras rygg nu. Låt oss visa dem att samhällets solidaritet inte bara räcker till de som syns och hörs mest just nu, utan också till krisens osynliga offer och till de organisationer som annars riskerar att försvinna i tysthet.

Sara Damber 
Verksamhetschef Stenbecks Stiftelse och social entreprenör