Debatt. .

2020-09-18 04:00
  • Foto: TT
  • Aida Badeli, Grön ungdom. Bild: Henrik Montgomery/TT
    Aida Badeli, Grön ungdom.
Puffetikett
Dagens ETC

Nu måste du välja, Morgan Johansson

Migrationskommittén kunde lagt grunden för en human politik som behandlar människor med respekt. Så blev det inte, snarare tvärtom. Den som verkligen vill ta ansvar måste stå emot populistiska förslag som gör livet sämre för redan utsatta, skriver Grön ungdoms språkrör Aida Badeli.

I veckan lämnade migrationskommittén över sitt förslag på framtida migrationspolitik till Morgan Johansson. Om kommitténs förslag blir verklighet kommer en redan ansträngd situation att förvärras. Migrationskommitténs förslag skulle kunna vara lagstiftning som behandlar människor med respekt. Det skulle kunna vara lagar som låter familjer leva tillsammans och som bidrar till integration. Men istället verkar nästan alla inblandade partier tävla i att avhumanisera människor och göra livet så tufft som möjligt för dem i Sverige.

Människor kommer nekas vård på grund av sina korta uppehållstillstånd. Hbtq-flyktingar som inte kunnat leva med sin älskade i hemlandet kommer inte kunna göra det i Sverige heller. Barn och föräldrar kommer skiljas från varandra med hjälp av Sveriges gränser.

Listan över kommitténs inhumana förslag kan göras lång. Många politiska partier, med Socialdemokraterna i spetsen, försvarar den inhumana och restriktiva hållningen med argumentet “Sverige måste klara integrationen”. Det är ett skrattretande resonemang.

Mängder av forskning vittnar ju om precis motsatsen: De hårda krav som kommittén presenterar gör inget annat än försvårar för människor att integreras i samhället.

1. Familjer splittras

Med migrationskommitténs förslag riskerar Sverige att bli ett av de EU-länder där det är svårast att återförenas med sin familj. Det har bland annat Röda Korset varnat om. Vidare innehåller kommitténs förslag omöjliga krav på bostadsstorlek och inkomstnivå för den som nyligen kommit till Sverige och vill ta hit sin familj. Om du inte tillåts vara tillsammans med din familj är det svårt att orka ta sig in i samhället. Vi vet också att det är mycket svårare att etablera sig i ett nytt land om du samtidigt oroar dig över familjens hälsa och säkerhet. Med en medmänsklig politik får barn och föräldrar leva tillsammans. Inga familjer ska splittras vid Sveriges gränser.

2. Tillfälliga uppehållstillstånd försvårar integrationen

Om migrationskommitténs förslag blir verklighet kommer tillfälliga uppehållstillstånd bli huvudregel. Att inte ha permanenta uppehållstillstånd som norm försvårar integrationen och skapar evig otrygghet. Att ständigt ha ett slutdatum att förhålla sig till, gör det väldigt svårt att känna framtidshopp och vilja söka jobb, lära sig språket och rota sig i Sverige, när man inte ens vet om man kommer få stanna. Integration fungerar bäst när människor ges trygga förutsättningar att etablera sig, inte när det går att räkna ner sina dagar till ett eventuellt utvisningsbesked.

En medmänsklig politik satsar på integration.

Nu är det är dags för Morgan Johansson att välja väg.

Stå upp för en human migrationspolitik eller slänga medmänskligheten överbord för att blidka ett konservativt block.

Populistiska förslag som gör livet sämre för utsatta människor löser inga problem.

Att ta ansvar är att välkomna människor som flyr för sina liv och ge dem trygghet.

Vårt land ska välkomna människor som flyr undan bomber och förtryck, värna barn och ungas rättigheter och sätta människoliv före populistisk politik.

Sveriges framtida migrationspolitik måste vara human.

Aida Badeli (Grön ungdom) 
Språkrör